Felhasználási feltételek

 

 1. A Felhasználási feltételek

Jelen Felhasználási feltételek célja, hogy meghatározza az Agnisoma Ayurvéda Központ honlapján ingyenesen regisztráló felhasználók jogait és kötelezettségeit, valamint a honlap használatának feltételeit.

Jelen Felhasználási feltételek az alábbiakat tartalmazzák:

 1. Az Agnisoma Ayurvéda Központ (a továbbiakban: Szolgáltató) honlapján (http://www.agnisoma.hu; továbbiakban: honlap) történő ingyenes regisztráció szabályait;
 2. a regisztráció kapcsán a feleket megillető jogokat és kötelezettségeket; valamint
 3. a regisztrációval, és felhasználással kapcsolatos jogviták esetére szükséges információkat.

Amennyiben úgy dönt, hogy igénybe veszi szolgáltatásainkat, figyelmesen olvassa el a jelen Felhasználási feltételeket (a továbbiakban: Ff.). Csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha az Ff. átolvasása és értelmezése után úgy gondolja, hogy az abban foglalt minden ponttal egyetért és elfogadja azt. Az Ff. elfogadásával egyidejűleg annak rendelkezéseit a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy:

 1. az Ff. kizárólag elektronikus formában, folyamatosan érhető el a Szolgáltató honlapján;
 2. az Ff. teljes terjedelmében az alábbi linken tölthető le: http://www.agnisoma.hu/felhasznalasi-feltetelek-mas12/;
 1. A szolgáltató adatai:
  1. A szolgáltató neve: Agnisoma Ayurvéda Központ (Dr. F. Tóth István Attiláné e.v.);

A szolgáltató székhelye: 1085 Budapest, Rigó utca 6., 3. emelet (19-es csengő)

A szolgáltató elektronikus elérhetősége: agnisomainfo@gmail.com

A szolgáltatót nyilvántartó önkormányzat: Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat;

A szolgáltató nyilvántartási száma: 30441901;

A szolgáltató adószáma: 65986260-1-42;

A felhasználási feltételek nyelve: magyar

  1. Szolgáltató tárhely szolgáltatójának neve: Netmask Interactive Kft.

Székhelye: 1131 Budapest, Nővér u. 110

Cégjegyzékszáma: 01-09-954570

Elektronikus elérhetősége: ugyfelszolgalat@netmask.hu

 1. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztató

Az adatvédelmi tájékoztató a honlapról az alábbi linken érhető el és tölthető le teljes terjedelmében: http://www.agnisoma.hu/adatvedelmi-tajekoztato/.

A felhasználó a honlap szolgáltatásainak igénybevételével az Ff.-ben foglalt szabályokkal együtt az adatvédelmi tájékoztatót is magára nézve kötelezőnek ismeri el, és a személyes adatai kezeléséhez az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint hozzájárulását adja.

A szolgáltató kizárólag az adatkezelés céljának elérése érdekében, és kizárólag csak a szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat.

A szolgáltató különleges adatnak minősülő adatot nem kezel.

 1. A honlap működése:

4.1. Ingyenes online képzésre való jelentkezés

A honlap (http://www.agnisoma.hu/mas-joga-otthon-12-napos-rahangolodas/) felületén ingyenes, otthon végezhető gyakorlatok elérésére lehet jelentkezni. A jelentkezéshez a felhasználó a keresztneve, családneve, e-mail címe adatainak megadása szükséges. A művelet a „Jelentkezek az ingyenes programra!” gombra kattintva fejezhető be.

A jelentkezéssel egyidejűleg a felhasználó tudomásul veszi, hogy a jóga programban a részvétel kizárólag saját felelősségére történik, ezzel kapcsolatban sem az Agnisoma jogi képviselőit, sem az oktatót semmilyen felelősség, vagy kártérítési kötelezettség nem terheli.

A jelentkezéssel a felhasználó hozzájárul, hogy a részére az Agnisoma programjairól a Szolgáltató tájékoztatást küldjön, amely értesítőről bármikor leiratkozhat.

A jelentkezést követően, legkésőbb 24 órán belül a jelentkezéskor megadott e-mail címre a Szolgáltató e-mailben egy megerősítő linket küld a felhasználó részére, amelyre kattintva sikeressé válik a feliratkozás.

A videók eléréséhez külön regisztráció szükséges. Ezt a Szolgáltató által küldött következő e-mailben teheti meg a felhasználó, a regisztráció linkjére kattintva. A link egy űrlapra irányítja a felhasználót, aki a felhasználó neve, e-mail címe, keresztneve, családneve, és jelszava megadásával, a „MÁS jóga Ráhangolódás – free –  30 Days”-t kiválasztva, majd a regisztráció gombra kattintva tudja véglegesíteni a regisztrációját.

A regisztrációhoz szükséges adatok angol nyelven olvashatók.

 • Username: felhasználónév
 • Email: e-mail cím
 • First Name: keresztnév
 • Last Name: családnév
 • Password: jelszó
 • Password Again: jelszó újra

A program a feliratkozást és a regisztrációt követően azonnal elérhető. A tizenkét videó a honlapon megjelenő linkekre kattintva tekinthető meg. A MÁS Ráhangolódás otthoni jóga, ingyenes videókat a regisztrációt követően 30 napig tudja elérni.

A leiratkozás az e-mail végén található linkre kattintva lehetséges.

4.2. Kapcsolatfelvétel

A honlapon a felhasználó a „Kapcsolat” menüpontra kattintva tud kérdést, javaslatot küldeni a Szolgáltató számára. Az űrlap kitöltéséhez az üzenetén kívül a felhasználónak a neve, és e-mail címe megadása szükséges.

5. Vegyes rendelkezések

5.1. Irányadó jog:

Az Ff.-ben nem szabályozott kérdésekre és a felek között létrejövő jogviszonyra a magyar jog, azon belül pedig különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

5.2. Részleges érvénytelenség

Amennyiben az Ff. valamely része érvénytelenné válik, az Ff. többi részének érvényességét ez a körülmény nem érinti.

5.3. Felelősség

A felhasználók a Szolgáltató által nyújtott képzéseket kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe. A Szolgáltató a szolgáltatások igénybevételéből, illetve a sporteszközök használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért és elmaradt vagyoni előnyökért való felelősségét kizárja, kivéve, ha e felelősség kizárását, vagy korlátozását jogszabály rendelkezés kifejezetten kizárná.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás igénybevétele során bekövetkező testi sérülésekért, illetve egészségkárosodásért. A felhasználó felelőssége annak az előzetes vizsgálata, hogy a szolgáltatás igénybevétele egészségére nem ártalmas.

Az felhasználó tudomásul veszi, hogy a jógaóra nem minősül gyógykezelésnek vagy egyéb gyógyterápiának.

A Szolgáltató kizárja mindennemű felelősségét a felhasználók által tanúsított magatartással kapcsolatban. A jogellenes felhasználói magatartásból származó következményekért kizárólag a felhasználót terheli felelősség.

A felhasználó jogellenes magatartása esetén a Szolgáltató minden segítséget megad az adott ügyben eljáró hatóságnak a jogellenes cselekmény felderítése, és következményeinek végrehajthatósága céljából.

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a honlapon esetlegesen hivatkozott külső weboldalak tartalmaival és szolgáltatásaival kapcsolatban.

5.4. Szerzői jog

A Szolgáltató, valamint a Szolgáltató honlapja és annak tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi oltalom alatt áll. A honlap és az ahhoz tartozó tartalmakkal kapcsolatos vagyoni jogok a Szolgáltató kizárólagos jogát és tulajdonát képezik.

Ennek megfelelően a honlap tartalmának, valamint a honlap egyes részeinek egyszeri, magáncélra történő lementéséhez, kinyomtatásához, tárolásához nem szükséges a Szolgáltató engedélye. Minden ezen túlmenő feldolgozás, átdolgozás, sokszorosítás stb. kizárólag csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével megengedett és jogszabályszerű.

Minden, a jogszabályokkal ellentétes felhasználás, visszaélés büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

5.5. Joglemondás

Amennyiben a Szolgáltató valamilyen okból kifolyólag valamely jogát nem gyakorolja, ez a magatartás nem értékelhető az adott jogról való joglemondásként. Jogról való lemondó nyilatkozatnak csak a kifejezetten ilyen joghatás kiváltására irányuló nyilatkozatot lehet tekinteni.

5.6. Hatály

Az Ff. 2017. április 11-től annak visszavonásáig hatályos, és a Szolgáltató bármikor egyoldalúan módosíthatja.