Általános Szerződési Feltételek

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek célja, hogy meghatározza az Agnisoma Ayurvéda Központ honlapján található szolgáltatások igénybevételének általános szabályait.

Jelen Általános Szerződési Feltételek az alábbiakat tartalmazzák:

 1. az Agnisoma Ayurvéda Központ (továbbiakban: Szolgáltató) honlapján (http://www.agnisoma.hu; továbbiakban: honlap) található szolgáltatásokra történő előfizetéssel kapcsolatos szabályokat;
 2. a szolgáltatás kapcsán a feleket megillető jogokat és kötelezettségeket; valamint
 3. a szolgáltatással kapcsolatos jogviták esetére szükséges információkat.

Amennyiben úgy dönt, hogy igénybe veszi a Szolgáltató szolgáltatásait, figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: Ászf.). Csak akkor vegye igénybe a honlap szolgáltatásait, ha az Ászf. átolvasása és értelmezése után az abban foglalt minden ponttal egyetért és elfogadja azt. Az Ászf. elfogadásával egyidejűleg annak rendelkezéseit az előfizető magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja, hogy:

 1. az Ászf. kizárólag elektronikus formában, folyamatosan érhető el a Szolgáltató honlapján;
 2. az Ászf. alapján történő szerződéskötés nyelve a magyar;
 3. az Ászf. alapján létrejövő szerződés csak elektronikus formában kerül megkötésre, így az nem minősül írásbeli szerződéskötésnek és iktatásra sem kerül;
 4. az Ászf. teljes terjedelmében az alábbi linken tölthető le: http://www.agnisoma.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/;
 1. A Szolgáltató adatai:
  1. A Szolgáltató neve: Agnisoma Ayurvéda Központ, működteti: Dr. F. Tóth István Attiláné egyéni vállalkozó;

A Szolgáltató székhelye (és a panaszügyintézés helye): 1024 Budapest, Keleti Károly u. 36., 1. emelet/2. 

A Szolgáltató elektronikus elérhetősége: agnisomainfo@gmail.com

A Szolgáltatót nyilvántartó önkormányzat: Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat;

A Szolgáltató nyilvántartási száma: 30441901;

A Szolgáltató adószáma: 65986260-1-41

A szerződés nyelve: magyar

  1. Szolgáltató tárhely szolgáltatójának neve: Netmask Interactive Kft.

Székhelye: 1131 Budapest, Nővér u. 110

Cégjegyzékszáma: 01-09-954570

Elektronikus elérhetősége: ugyfelszolgalat@netmask.hu

 1. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztató

Az adatvédelmi tájékoztató a honlapról az alábbi linken érhető el és tölthető le teljes terjedelmében: http://www.agnisoma.hu/adatvedelmi-tajekoztato/.

Az előfizető a honlap szolgáltatásainak igénybevételével az Ászf.-ben foglalt szabályokkal együtt az adatvédelmi tájékoztatót is magára nézve kötelezőnek ismeri el, és a személyes adatai kezeléséhez az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint hozzájárulását adja.

A Szolgáltató kizárólag az adatkezelés céljának elérése érdekében, és kizárólag csak a szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat.

A Szolgáltató különleges adatnak minősülő adatot nem kezel.

 1. A honlap működése:

4.1. Online képzésre való jelentkezés

A honlap „Online Jóga” menüpontjában lehet a képzésekre jelentkezni. Ehhez elméleti online képzések esetében az alábbi felületen található (http://www.agnisoma.hu/online-tanfolyam-jelentkezes/) űrlap, gyakorlati jóga videókra történő előfizetés esetén pedig a következő felületen található űrlap (http://www.agnisoma.hu/online-joga-videok) kitöltése szükséges. Az előfizető a vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, számlázási címe, választott felhasználóneve és jelszava, és a választott tanfolyam kiválasztásával tudja elindítani az előfizetéshez szükséges folyamatot.

A jelentkezést követően, legkésőbb 24 órán belül a megadott e-mail címre a Szolgáltató egy levélben küldi el számlaszámát, amelyre a tanfolyam díját kell utalnia az előfizetőnek.

Az előfizető számára ezután a Szolgáltató hozzáférést biztosít a fizetett tanfolyam online tartalmaihoz az egyes tanfolyamoknál egyedileg meghatározottak szerint (feltételek, hozzáférés időtartama, hosszabbítás stb.). Az online képzés videói főbb témakörökre tagolva érhetők el.

4.2. Személyes részvételhez kötött képzésre való jelentkezés

4.2.1. MÁS Jóga Alapképzés

A honlap jóga képzések menüpont „MÁS Jóga Alapképzés” alpontjában az előfizető személyes részvételhez kötött, kiscsoportokban zajló jóga tanfolyamra tud jelentkezni. A foglalkozásra való jelentkezés az alábbi oldalon érhető el: http://www.agnisoma.hu/mas-joga-alapkepzes/.

Az oldal alján található „Jelentkezési Lap” kitöltése során a családnév, keresztnév, e-mail cím, cím, számlázási cím, születési dátum és egyéb adatok megadása szükséges.

A jelentkezési lap kitöltése a tanfolyamra való jelentkezésnek és a részvételi díj kifizetésére vonatkozó kötelezettségvállalásnak minősül.

A „Jelentkezem!” gombra kattintva fejezhető be a jelentkezés, amelyet követően, legkésőbb 24 órán belül az előfizető által megadott e-mail címre egy visszaigazoló emailt kap jelentkezéséről. A visszaigazoló email az összeg utalásához szükséges adatokat, a végösszeget és a lemondási feltételeket is tartalmazza. A tanfolyamon való helyét az előfizető a részvételi díj teljes összegének befizetésével tudja véglegesíteni.

Amennyiben az előfizető nem szeretne további tájékoztatást kapni a Szolgáltatótól, az e-mail szövegének végén található linkre kattintva leiratkozhat az értesítőről.

4.2.2. MÁS Jóga Haladó

A honlap jóga képzések menüpont „MÁS Jóga Haladó” alpontjában az előfizető személyes részvételhez kötött, kiscsoportokban zajló jóga tanfolyamra tud jelentkezni. A foglalkozásra való jelentkezés az alábbi oldalon érhető el: http://www.agnisoma.hu/mas-joga-halado/.

Az oldal alján található „Jelentkezési Lap” kitöltése során a családnév, keresztnév, születési dátum, e-mail cím, számlázási cím és egyéb adatok megadása szükséges.

A jelentkezési lap kitöltése a tanfolyamra való jelentkezésnek és a részvételi díj kifizetésére vonatkozó kötelezettségvállalásnak minősül. Emellett az előfizető hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató a programjaival kapcsolatban a későbbiekben tájékoztatást küldjön.

A „Jelentkezem!” gombra kattintva fejezhető be a jelentkezés, amelyet követően, legkésőbb 24 órán belül az előfizető által megadott e-mail címre egy visszaigazoló emailt kap jelentkezéséről. A visszaigazoló email az összeg utalásához szükséges adatokat, a végösszeget és a lemondási feltételeket is tartalmazza. A tanfolyamon való helyét az előfizető a részvételi díj teljes összegének befizetésével tudja véglegesíteni.

Amennyiben az előfizető nem szeretne további tájékoztatást kapni a Szolgáltatótól, az e-mail szövegének végén egy linkre kattintva leiratkozhat az értesítőről.

5. Fizetési lehetőségek

Az előfizető a jelentkezését visszaigazoló e-mailben feltüntetett számlaszámra köteles utalni a képzés teljes összegét.

Amennyiben ezt a visszaigazoló emailben feltüntetett jelentkezési határidőig nem teszi meg, a tanfolyamon való részvétele nem biztosított. Az utalás elindításának napján a Szolgáltatót értesíteni kell. A Szolgáltató a számlát elektronikus formában küldi ki a jelentkezéskor megadott számlázási címre.

Az előfizető az online tartalmakért egyszer tud fizetni, amely adott tanfolyamra vonatkozó határozott ideig tartó hozzáférést biztosít számára.

A személyes részvételhez kötött tanfolyamokra való előfizetés az egyes tanfolyamok képzési idejére érvényes.

6. Vegyes rendelkezések

6.1. Irányadó jog:

Az Ászf.-ben nem szabályozott kérdésekre és a felek között létrejövő jogviszonyra a magyar jog, azon belül pedig különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

6.2. Részleges érvénytelenség

Amennyiben az Ászf. valamely része érvénytelenné válik, az Ászf. többi részének érvényességét ez a körülmény nem érinti.

6.3. Egyoldalú szerződésmódosításhoz való jog

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Ászf.-et egyoldalúan módosítsa.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ászf. a Szolgáltató által a honlapján közzétett időpontban, 30 nappal a honlapon való közzétételt és a változásokra való felhívást követően lépnek hatályba.

Az előfizetővel szemben az új módosult Ászf. rendelkezései a Szolgáltató honlapjának első használatával lépnek hatályba, amennyiben azt a meghatározott módon magára nézve kötelezőnek ismeri el.

6.4. Előfizetés felmondása

A határozott időtartamú előfizetés előfizető általi felmondása esetén az előfizető a szolgáltatás díját elveszti, és azt a Szolgáltató nem téríti vissza. A Szolgáltató hangsúlyozza, hogy előfizetéses szolgáltatás igénybevételét megelőzően a felhasználóknak lehetőségük van egy 30 napos ingyenes képzés igénybevételére.

6.5. Felelősség

6.5.1. Felelősség online tartalmakért

Az előfizetők a Szolgáltató által nyújtott képzéseket kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe. A Szolgáltató a szolgáltatások igénybevételéből, illetve a sporteszközök használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért és elmaradt vagyoni előnyökért való felelősségét kizárja, kivéve, ha e felelősség kizárását, vagy korlátozását jogszabály rendelkezés kifejezetten kizárná.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás igénybevétele során bekövetkező testi sérülésekért, illetve egészségkárosodásért. Az előfizető felelőssége annak az előzetes vizsgálata, hogy a szolgáltatás igénybevétele egészségére nem ártalmas.

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a honlapon esetlegesen hivatkozott külső weboldalak tartalmaival és szolgáltatásaival kapcsolatban.

6.5.2. Felelősség részvételhez kötött képzéseken

Az előfizetők a Szolgáltató által nyújtott képzéseket kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe. A Szolgáltató a szolgáltatások igénybevételéből, illetve a sporteszközök használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért és elmaradt vagyoni előnyökért való felelősségét kizárja, kivéve, ha e felelősség kizárását, vagy korlátozását jogszabály rendelkezés kifejezetten kizárná.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás igénybevétele során bekövetkező testi sérülésekért, illetve egészségkárosodásért. Az előfizető felelőssége annak az előzetes vizsgálata, hogy a szolgáltatás igénybevétele egészségére nem ártalmas.

Az Szolgáltató nem vállal felelősséget a jógaóra területén bekövetkező vagyoni károkért, különösen az értéktárgyak elvesztéséből, ellopásából vagy megrongálódásából eredő károkért.

A Szolgáltató a jógaóra tartalmát szabadon határozhatja meg, annak hatásaiért felelősséget nem vállal. Az előfizető tudomásul veszi, hogy a jógaóra nem minősül gyógykezelésnek vagy egyéb gyógyterápiának.

Az előfizetők által használt, a Szolgáltató tulajdonát képező sporteszközök megrongálódása vagy elvesztése esetén az előfizető anyagi felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé.

A Szolgáltató kizárja mindennemű felelősségét az előfizetők által tanúsított magatartással kapcsolatban. A jogellenes előfizetői magatartásból származó következményekért kizárólag az előfizetőt terheli felelősség.

Az előfizető jogellenes magatartása esetén a Szolgáltató minden segítséget megad az adott ügyben eljáró hatóságnak a jogellenes cselekmény felderítése, és következményeinek végrehajthatósága céljából.

6.6. Szerzői jog

A Szolgáltató, valamint a Szolgáltató honlapja és annak tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi oltalom alatt áll. A honlap és az ahhoz tartozó tartalmakkal kapcsolatos vagyoni jogok a Szolgáltató kizárólagos jogát és tulajdonát képezik.

Ennek megfelelően a honlap tartalmának, valamint a honlap egyes részeinek egyszeri, magáncélra történő lementését, kinyomtatását, tárolásához nem szükséges a Szolgáltató engedélye. Minden ezen túlmenő feldolgozás, átdolgozás, sokszorosítás stb. kizárólag csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével megengedett és jogszabályszerű.

Minden, a jogszabályokkal ellentétes felhasználás, visszaélés büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

6.7. Joglemondás

Amennyiben a Szolgáltató valamilyen okból kifolyólag valamely jogát nem gyakorolja, ez a magatartás nem értékelhető az adott jogról való joglemondásként. Jogról való lemondó nyilatkozatnak csak a kifejezetten ilyen joghatás kiváltására irányuló nyilatkozatot lehet tekinteni.

6.8. Hatály

Az Ászf. 2017. április 11-től annak visszavonásáig hatályos, és a Szolgáltató bármikor egyoldalúan módosíthatja.